لیست میوه ها تصادفی


بادام هندی
بادام هندی
بادام زمینی
بادام زمینی
تمر هندی
تمر هندی
آسرولا
آسرولا
موز
موز
زغال‌اخته
زغال‌اخته
اختری
اختری
سیب
سیب

امکانات

تعداد
تکراری

لیست میوه ها تصادفی

تعداد زیادی میوه وجود دارد که شاید حتی اسم آن ها را نشنیده باشد
بیایید میوه های خود را به صورت تصادفی انتخاب کنید