لیست میوه ها تصادفی


فندق
فندق
پسته
پسته
طالبی
طالبی
آلو برقانی
آلو برقانی
انار
انار
شفتالو
شفتالو
آووکادو
آووکادو
توت فرنگی
توت فرنگی

امکانات

تعداد
تکراری

لیست میوه ها تصادفی

تعداد زیادی میوه وجود دارد که شاید حتی اسم آن ها را نشنیده باشد
بیایید میوه های خود را به صورت تصادفی انتخاب کنید