لیست میوه ها تصادفی


موز
موز
انار
انار
انگور فرنگی
انگور فرنگی
زرگیل
زرگیل
زرشک
زرشک
بادام هندی
بادام هندی
آلو برقانی
آلو برقانی
خرما
خرما

امکانات

تعداد
تکراری

لیست میوه ها تصادفی

تعداد زیادی میوه وجود دارد که شاید حتی اسم آن ها را نشنیده باشد
بیایید میوه های خود را به صورت تصادفی انتخاب کنید