امکانات
خربزه
خربزه
آلو بخارا
آلو بخارا
تمر هندی
تمر هندی
سرخالو
سرخالو
انار
انار
طالبی
طالبی
آسرولا
آسرولا
نارنج
نارنج

لیست میوه ها تصادفی

تعداد زیادی میوه وجود دارد که شاید حتی اسم آن ها را نشنیده باشد
بیایید میوه های خود را به صورت تصادفی انتخاب کنید