ساخت لیست تصادفی اختصاصی


  امکانات
  آیتم ها
  تعداد

  نحوه استفاده

  هر آیتم را در یک خط بنویسید، تنظیم ها را اعمال کنید و دکمه را فشار دهید
  به طور تصادفی دوستان، حیوانات خانگی، اعضای خانواده، اشیاء و ... را در خانه خود را انتخاب کنید،
  هر آنچه را که امروز میخواهید انجام دهید،
  چه بازی ویدئویی باید بازی کنید و غیره.
  لیستی تصادفی از آنچه که انتخاب میکنید را ایجاد کنید.