لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها


اینترو
اینترو افشین اذری
شناسنامه جعلی
شناسنامه جعلی پویا بیاتی
جون منو جون شما
جون منو جون شما سعید شهروز
تیام
تیام سینا سرلک

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید