لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها


کوچه های خاطره
کوچه های خاطره سعید شهروز
کما 2
کما 2 حمید عسکری
غربت
غربت سعید پورسعید
بوی مهر
بوی مهر سینا سرلک

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید