لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها


تهدید
تهدید فرزاد فرزین
زندگی تلخ
زندگی تلخ امین فیاض
یکی بود یکی نبود
یکی بود یکی نبود رضا صادقی
سرگذشت
سرگذشت فریدون آسرایی

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید