امکانات
پرنده
پرنده حمید عسکری
فرزند ایران
فرزند ایران سینا سرلک
گل لاله
گل لاله رضا صادقی
بی تو تنهام
بی تو تنهام امین حبیبی

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید