امکانات
سه‌تار
سه‌تار
ترومپت
ترومپت
بالالایکا
بالالایکا
رباب
رباب

ساز های موسیقی تصادفی

آیا با ساز های موسیقی آشنا هستید
آیا می خواهید نوازندگی را شروع کنید
آیا می خواهید با ساز جدید آشنا شوید