ساز های موسیقی تصادفی


چگور
چگور
بالالایکا
بالالایکا
نی‌انبان
نی‌انبان
ترومپت
ترومپت

امکانات

تعداد
تکراری

ساز های موسیقی تصادفی

آیا با ساز های موسیقی آشنا هستید
آیا می خواهید نوازندگی را شروع کنید
آیا می خواهید با ساز جدید آشنا شوید