لیست صفات تصادفی


 1. بد

 2. گرفتار

 3. فراموشكار

 4. رنجيده

 5. بينا

 6. گرم

 7. چاق

 8. توان

 9. لاغر

 10. آلوده

 11. پير

 12. زيبا

امکانات
تعداد

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست