امکانات
Top Spin 4
Top Spin 4
Lost Planet 3
Lost Planet 3
Diablo III Reaper of Souls
Diablo III Reaper of Souls
Brink
Brink
Fable 3
Fable 3
Le Tour De France 2014
Le Tour De France 2014
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
Fifa 17
Fifa 17

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.