لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری


Crash of the Titans
Crash of the Titans
PowerUp Heroes
PowerUp Heroes
Madden NFL 15
Madden NFL 15
Disney Universe
Disney Universe
Borderlands The Pre Sequel
Borderlands The Pre Sequel
Worms The Revolution Collection
Worms The Revolution Collection
Super Paper Mario
Super Paper Mario
Bound By Flame
Bound By Flame

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.