لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری


Need For Speed The Run
Need For Speed The Run
Splinter Cell: Conviction
Splinter Cell: Conviction
Game & Wario
Game & Wario
Mario Tennis: Ultra Smash
Mario Tennis: Ultra Smash
Child of Light
Child of Light
Devil's Third
Devil's Third
Indiana Jones 2 Lego
Indiana Jones 2 Lego
Earth Defense Force 2025
Earth Defense Force 2025

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.