لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری


Marvel Avengers
Marvel Avengers
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD
The Legend of Zelda: The Wind Waker HD
Madden NFL 13
Madden NFL 13
Rango
Rango
The Bureau: XCOM Declassified
The Bureau: XCOM Declassified
Minecraft: Wii U Edition
Minecraft: Wii U Edition
Kinect Rush A Disney-Pixar
Kinect Rush A Disney-Pixar
Resident Evil: Revelations
Resident Evil: Revelations

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.