لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری


Super Paper Mario
Super Paper Mario
Grid AutoSport
Grid AutoSport
Super Mario 3D World
Super Mario 3D World
Metroid Prime Trilogy
Metroid Prime Trilogy
WRC 4
WRC 4
Snoopys Grand Adventure
Snoopys Grand Adventure
Metal Gear Solid V Phantom Pain
Metal Gear Solid V Phantom Pain
New Super Mario Bros. U
New Super Mario Bros. U

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.