امکانات
قول میدم
قول میدم مجنون
بغض ترانه
بغض ترانه پیرهن مشکی
دی جی میکس
دی جی میکس غریبه
گریه نکن
گریه نکن یک اتفاق خوب

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید