امکانات

  فست فود تصادفی

  1. به دنبال غذای سریع هستید ؟
  2. برای آروم کردن فرندانتان دنبال مکانی هستید ؟
  3. درباره غذای امروز بحث دارید ؟
  4. اجازه دهید سرنوشت تصمیم بگیرد.
  5. با کلیک برروی دگمه لیست رستوران های را داشته باشید