امکانات

  طعم بستنی تصادفی

  1. بستنی یکی از خوراکی های بسیار محبوب
  2. اگر به دنبال طعم تصادفی هستید
  3. اگر به دنبال یک خودنی لذت بخش هستید
  4. شما در جای مناسب آن قرار دارید
  5. طعم تصادفی خود را مناسب باروز خود پیداکنید