امکانات

شیر یا خط

یکی از روش های قدیمی و پر مصرف مخصوصاً در زمان در رفتن از زیر کار
همچنین در زمانی که کاری را بخواهیم تقسیم (به صورت نا عادلانه) نماییم
اگر بین دو راهی تصمیم گیری، گیر کرده‌اید شیر یا خط می تواند مسیر بعدی شما را پیشنهاد دهد
اما اگر بیش از 2 راه دارید از پرتاب تاس می توانید استفاده کنید
پس از پرتاب همچنین جهت (بالا - پایین ) بودن را نیز می توانید مشاهده نمایید