امکانات
یکی بود یکی نبود
یکی بود یکی نبود رضا صادقی
بگو سیب
بگو سیب پویا بیاتی
فردای دگر
فردای دگر سینا سرلک
شب بارونی
شب بارونی رضا صادقی

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید