امکانات
شلیک
شلیک فرزاد فرزین
ساحل چمخاله
ساحل چمخاله سعید مدرس
مجنون
مجنون سعید شهروز
عشق همیشگی
عشق همیشگی امین حبیبی

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید