امکانات
راه و ماه
راه و ماه سینا سرلک
پسران مشرقی
پسران مشرقی سعید شهروز
جاده میرقصد
جاده میرقصد چارتار
عاشقم من
عاشقم من رضا صادقی

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید