امکانات
پرنده
پرنده حمید عسکری
اولین سلام
اولین سلام فریدون آسرایی
دختر گل
دختر گل سعید پورسعید
رویا
رویا سینا حجازی

لیست تصادفی از آلبوم خواننده ها

آیا به دنبال آلبوم جدید هستید
آیا می خواهید با آلبوم های جدید آشنا شوید
آیا از آلبوم های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آلبوم ها می توانید از آلبوم های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید