امکانات
Raving Rabbids Alive & Kicking
Raving Rabbids Alive & Kicking
Punch-Out!!
Punch-Out!!
Bound in Blood
Bound in Blood
The Last Story
The Last Story
Big League Sports
Big League Sports
Sniper Elite 3 Ultimate Edition
Sniper Elite 3 Ultimate Edition
NHL 17
NHL 17
LEGO Star Wars III: Clone Wars
LEGO Star Wars III: Clone Wars

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.