امکانات
Crash of the Titans
Crash of the Titans
Marvel Avengers
Marvel Avengers
Fable Anniversary
Fable Anniversary
Hawx 2
Hawx 2
The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings
Ride
Ride
NHL 13
NHL 13
Paper Mario
Paper Mario

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.