امکانات
Air Conflict: Vietnam
Air Conflict: Vietnam
Xenoblade Chronicles X
Xenoblade Chronicles X
Brave
Brave
Family Game Night 4
Family Game Night 4
Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
Mario & Sonic at the Olympic Winter Games
Star Wars 2: The Force Unleashed
Star Wars 2: The Force Unleashed
The Amazing Spider Man
The Amazing Spider Man
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.