امکانات
Super Mario Maker
Super Mario Maker
Kung Fu Panda Showdown
Kung Fu Panda Showdown
Ben 10: Galactic Racing
Ben 10: Galactic Racing
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops
Metroid: Other M
Metroid: Other M
Monster Jam: Path of Destruction
Monster Jam: Path of Destruction
Alien Breed Trilogy
Alien Breed Trilogy
Yoshi's Woolly World
Yoshi's Woolly World

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.