امکانات
Forza MotorSport 4
Forza MotorSport 4
MotionSports Adrenaline
MotionSports Adrenaline
Bayonetta
Bayonetta
Toy Story 3
Toy Story 3
NHL 17
NHL 17
Middle Earth Shadow of Mordor
Middle Earth Shadow of Mordor
Sonic Colors
Sonic Colors
MotoGP 13
MotoGP 13

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.