امکانات
Mafia 2
Mafia 2
Tomb Raider 2013
Tomb Raider 2013
Fast & Furious Showdown
Fast & Furious Showdown
2 How to Train Your Dragon
2 How to Train Your Dragon
Hulk Hogan"s Main Event
Hulk Hogan"s Main Event
Paper Mario
Paper Mario
Kinect Rush A Disney-Pixar
Kinect Rush A Disney-Pixar
Tropico 5
Tropico 5

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.