امکانات
خرچنگ ها

بازی پانتومیم

چگونه بازی کنیم

افراد با توجه به حرکت بازیکن کلمه را حدس می زنند
نیازمندی ها : تایمر
تعداد نفرات : حداقل چهار نفر
به دو گروه تقسیم شوید ، تیم حریف کلمه مشخص شده تصادفی را به یکی از بازیکن ها اطلاع می دهد و آن فرد باید بدون صحبت کردن شروع به اجرای کلمه مشخص شده کند، هم تیمی های فرد نقاشی کننده باید در مدت زمان مشخص شده با توجه به اجرا حدس بزنند کلمه مشخص شده چه کلمه ای می باشد
در اجرا فرد اجرا کننده حق صحبت کردن را ندارد(حرکات دست و بدن، بدون کلام)

چند پیشنهاد

  • مدت زمان هر دست را یا یک دقیقه قرار دهید
  • سقف امتیاز را برابر با 10 امتیاز قرار دهید و هر بار که تیمی توانست درست حدس بزند یک امتیاز به آن تیم بدهید
  • هر تیم با اختلاف 2 امتیاز برنده می شود و در صورت اختلاف یک امتیاز تا رسیدن به اختلاف 2 امتیاز ادامه دهید
  • تعداد برد های مورد نیاز را با تاس نیز می توانید مشخص نمایید
  • در صورت تمایل می توانید از لیست تصادفی خصوصی برای ساخت لیست کلمات استفاده نمایید

درصورت تمایل پیشنهاد برای کلمه ویا قوانین را به ما ارسال نمایید