امکانات
کانال

بازی پانتومیم

چگونه بازی کنیم

افراد با توجه به حرکت بازیکن کلمه را حدس می زنند
نیازمندی ها : تایمر
تعداد نفرات : حداقل چهار نفر
به دو گروه تقسیم شوید ، تیم حریف کلمه مشخص شده تصادفی را به یکی از بازیکن ها اطلاع می دهد و آن فرد باید بدون صحبت کردن شروع به اجرای کلمه مشخص شده کند، هم تیمی های فرد نقاشی کننده باید در مدت زمان مشخص شده با توجه به اجرا حدس بزنند کلمه مشخص شده چه کلمه ای می باشد
در اجرا فرد اجرا کننده حق صحبت کردن را ندارد(حرکات دست و بدن، بدون کلام)

چند پیشنهاد


درصورت تمایل پیشنهاد برای کلمه ویا قوانین را به ما ارسال نمایید