امکانات
آلمان
آلمان هاله (شهر)
آنگولا
آنگولا کویتو
اتریش
اتریش سالزبورگ
امریکا
امریکا دیترویت

لیست شهر های جهان تصادفی

آیا قصد سفر به شهر خارج از کشور دارید
آیا می خواهید به جای جدید بروید
آیا قصد آشنایی با شهر های دنیا را دارید
لیست تصادفی از شهر های دنیا به همراه کشور آنها در اختیار شماست