امکانات
خیار
خیار
تمر هندی
تمر هندی
به
به
چیکو
چیکو
لیمو ترش
لیمو ترش
بادام
بادام
موز
موز
خرما
خرما

لیست میوه ها تصادفی

تعداد زیادی میوه وجود دارد که شاید حتی اسم آن ها را نشنیده باشد
بیایید میوه های خود را به صورت تصادفی انتخاب کنید