امکانات
گوزن

بازی Pictionary

چگونه بازی کنیم


نیازمندی ها : تایمر ، مداد و کاغذ
تعداد نفرات : حداقل چهار نفر
به دو گروه تقسیم شوید ، تیم حریف کلمه مشخص شده تصادفی را یکی از بازیکن ها اطلاع می دهد و آن فرد باید بدون صحبت کردن شروع به نقاشی کلمه مشخص شده کندهم تیمی های فرد نقاشی کننده باید در مدت زمان مشخص شده با توجه به تصویر حدس بزنند کلمه مشخص شده چه کلمه ای می باشد
فرد نقاشی کننده حق استفاده از حروف و اعداد را ندارد

چند پیشنهاد

  • مدت زمان هر دست را 50 ثانیه و یا یک دقیقه قرار دهید
  • سقف امتیاز را برابر با 10 امتیاز قرار دهید و هر بار که تیمی توانست حدس بزند یک امتیاز به آن تیم بدهید
  • هر تیم با اختلاف 2 امتیاز برنده می شود و در صورت اختلاف یک امتیاز تا رسیدن به اختلاف 2 امتیاز ادامه دهید
  • تعداد برد های مورد نیاز را با تاس نیز می توانید مشخص نمایید
  • در صورت تمایل می توانید از لیست تصادفی خصوصی برای ساخت لیست کلمات استفاده نمایید

درصورت تمایل پیشنهاد برای کلمه ویا قوانین را به ما ارسال نمایید