امکانات
 1. ذوب آهن اصفهان

 2. نفت تهران

 3. ماشین سازی تبریز

 4. گهر دورود

 5. استقلال خوزستان

 6. فولاد خوزستان

 7. گسترش فولاد تبریز

 8. سایپا تهران

 9. شهرداری تبریز

 10. استقلال اهواز

 11. استقلال تهران

 12. صبای قم

آیا به دنبال تیم جدید هستید
آیا از تیم خود خسته شدید
آیا می خواهید مسابقه جدید مشاهده کنید
لیست تصادفی تیم ها در اختیار شما می باشد