امکانات
آیتم ها
تعداد
لیست تصادفی

    نحوه استفاده

    هر آیتم را در یک خط بنویسید، تنظیم ها را اعمال کنید و دکمه را فشار دهید
    به طور تصادفی دوستان، حیوانات خانگی، اعضای خانواده، اشیاء و ... را در خانه خود را انتخاب کنید،
    هر آنچه را که امروز میخواهید انجام دهید، چه بازی ویدئویی باید بازی کنید و غیره.
    لیستی تصادفی از آنچه که انتخاب میکنید را ایجاد کنید.