امکانات
آیتم ها
تعداد تیم

نحوه استفاده

هر آیتم را در یک خط جدید وارد کنید، تعداد گروه را تعیین کنید و بر روی دکمه کلیک کنید تا لیست گروه تصادفی شما تولید شود. آیا گروه را دوست ندارید؟ تا رسیدن به نتیجه داخواه ادامه دهید.

تیم را بدون تعصب انتخاب کنید. بدون نیاز به کشیدن نام از جعبه. بدون نیاز به پیش نویس و یا قرار دادن ساعت به تیم های متعادل تر دست پیدا کنید. عادلانه ترین تقسیم بندی تصادفی است

لیست کارهای خود را بنویسید و لیستی تصادفی از گروه های کاری داشته باشید. مثلا تمام کارهای منزل خود را بنویسید و برای هرروز ویا هر فرد به گروه های مساوی تقسیم نمایید